Giấy chứng nhận xuất xứ Matcha nhập trực tiếp từ Nhật

Giấy chứng nhận xuất xứ nhập từ Nhật của sản phẩm Bona Matcha nguyên chất của công ty NVA International Ltd.

 

 

Giấy chứng nhận xuất xứ nhập trực tiếp từ Nhật của sản phẩm Green Tea Matcha của công ty NVA International Ltd.